Penerbitan

Selain penerbitan tetap Jurnal Penterjemah secara tahunan, Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM) turut menerbitkan prosiding Persidangan Penterjemahan Antarabangsa yang diadakan secara dwitahunan. Setakat ini, sebanyak 16 keluaran telah diterbitkan. Selain itu, PPM menawarkan projek terjemahan/penerbitan secara usaha sama bersama-sama organisasi/penerbit dalam pelbagai bidang dan genre. Antara organisasi yang bekerjasama dengan PPM termasuklah Times Publication, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), PTS Publications & Distributors Sdn Bhd, National Antartic Research Centre (NARC) dan Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM).

Penerbitan Buku

Usahasama Penerbitan

Lebih banyak lagi

Lain-lain Artikel