Kursus & Latihan

Kursus Diploma Penterjemahan Profesional PPM-DBP (antara kursus utama jangka panjang) dimulakan sejak tahun 1983 atas inisiatif dan gagasan pihak PPM dan DBP bagi memastikan semua penterjemah yang ditugaskan menterjemah buku ilmiah terlatih secara lebih profesional. Sukatan Kusus disesuaikan daripada sukatan kursus diploma penterjemahan Universiti Malaya. Prof. Dato’ Dr. Asmah Hj Omar telah merasmikan pelancaran kursus tersebut.

Selain itu, kursus-kursus sokongan jangka pendek untuk penataran ilmu yang berkaitan turut dianjurkan. Kursus-kursus ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan.

Kursus Diploma Profesional

  • Kursus Diploma Penterjemahan Profesional PPM-DBP

Kursus Pendek

  • Kursus Bahasa Melayu Tinggi
  • Kursus Ulasan Buku Untuk Peminat Dan Pembaca Buku
  • Kursus Bina Kerjaya Anda Sebagai Penterjemah Profesional
  • Kursus Penyediaan Sari Kata
  • Kursus Asas Penyuntingan Terjemahan
  • Kursus Keterampilan Dwibahasa Dalam Pengucapan
  • Kursus Aplikasi Teknologi Dalam Terjemahan Digital
  • Kursus Teori Dan Amali Penterjemahan BM/BI-BC Dan BI/BC-BM

Kursus-Kursus Pendek Yang Ditawarkan